logo

Garage och markarbete
Chris
2017-07-04

FEMIC gjorde en mycket bra jobb hos oss under några månader i 2017. Ett omfattande markarbete med en stor mängd jordmassor som grävts bort inklusivt många stora rotter, följt av underlagsarbete och gjutning av platta (med värmeslinga) samt läggning av asfalterat uppfart. Även ett större garage byggdes enligt konstruktionsritningar och hela projektet slutfördes till en hög kvalitetsnivå.
Miro var väldigt lätt att jobba med och kommunicera med, och eventuella avvikelse löstes väldigt smidigt under resans gång. Jag rekommendera FEMIC till andra för all sorts markarbete och mindre byggarbete, som en väldigt kundfokuserat företag med kunniga och trevliga hantverkare.