logo

Dränering kring villa & garage, 140m2 i Huddinge
Dränering i Huddinge
Publicerad
2014-10-03
Utföres åt
Privatperson
När
Snarast möjligt
Uppskattat uppdragsvärde
50 000-200 000 kr
Beskrivning
Villa ihopbyggt med garage om totalt 140 kvm. Platta på mark.
-Dränering med koppling till dagvatten alt stenkista.
-Gräva upp och forsla bort gammal oljetank.
-Viss övrig schaktning/finplanering
-ROT-avdrag
Företaget skall ha F-skattsedel

  • Kring vilken typ av fastighet skall dräneringen ske?
    Villa
  • Hur många löpmeter skall dräneras?
    140kvm markplan
  • Vilken marktyp är det på området?
    Lerjord