logo

Byggnation av uterum & spa-pool i Salem
Altan & Uterum i Salem
Publicerad
2014-05-23
Utföres åt
Privatperson
När
Snarast möjligt
Uppskattat uppdragsvärde
50 000-200 000 kr
Beskrivning
Uterum (1) och uteplats med spa-pool (2). Offerten ska delas i i dessa två delar. Uterummet ska klara uppvärmt o ouppvärmt klimat.
1. Uterummet ska anslutas till befintlig fastighet (trivselhus, putsad fasad). Uterummet mäter ca 6x3 m och omsluts av tre befintliga fasadväggar.
Golvet ska vara isolerat med golvvärme (på separat slinga) gjuten platta med klinker,
Ny vägg 6 m ska gå att öppna upp med vikdörr (liknande www.santex.se).
Tak ska ha raka takastolar /bjälkar o luta 10 grader o som ansluts i bef takkonstruktion. Taket ska ha undertak glespanel vit, vara isolerat och beklädas med takplåt som ansluts i bef fastighet med avrinning till hängränna o stuprör som ska anslutas till bef stenkista.
2. Uteplats med spa-pool ska anläggas utanför uterummet, Uteplatsen ska ramas in med staket ca 1 m högt med integrerad, platsbyggd hörnsoffa i en hörnet o spa-pool i andra hörnet.
Golvet på uteplats kan diskuteras innan offert (ev samma klinker som uterum eller återanvända bef marksten).

  • Finns det en ritning över byggnationen?
    Ja
  • Vilket material ska användas?
    Furu, Tryckimpregnerat furu, Färdigbyggda moduler, Sten
  • Finns bygglov, om så behövs?
    Ja